Můj nákupní košík

Položek v košíku: 0

Aktuality

Rozšířili jsme sortiment také o profesionální úklidové stroje od firmy ECOLAB, ke kterým máme i autorizovaný servis.Neváhejte nás kontaktovat rádi Vás navštívíme a poradíme.

POSKYTUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ. Více informací na www.fmservis.cz

NOVÁ KATEGORIE ZBOŽÍ
Spustili jsme pro Vás novou kategorii zboží ECOLAB - DEZINFEKCE. Zde naleznete přípravky pro dezinfekci rukou a pokožky, nástrojů a povrchů. V podkategoriích si vyberte dezinfekční přípravek dle Vašich potřeb a požadavků.

PŘIPRAVUJEME NOVÉ KATEGORIE, KDE NALEZNETE:
ECOLAB-KOMPLETNÍ DEZINFEKČNÍ PROGRAM
Kompletní sortiment dezinfekčních přípravků. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte, sestavíme Vám dezinfekční plán včetně cenové nabídky. Dezinfekční plán jsme schopni nechat schválit krajskou hygienickou stanicí a poskytnout Vám veškerá potřebná školení.

PRACÍ PRÁŠKY
Zde naleznete prací prášky pro malospotřebitele i velká balení prášků, včetně dezinfekčních, vhodných např.pro domy s pečovatelskou službou, nemocnice atd. Pro profesionální pračky prádla jsme schopni sestavit hygienický plán, jak pro prášky, tak i pro tekuté prací detergenty.

 

 

 

 

 

 

Reklamační řád

Reklamační řád

Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu e-prodej@fmservis.cz
b) klasickou poštou na adresu provozovatele
c) telefonicky na číslo +420 777 766 939
d) faxem na číslo +420 499 826 011
e)Osobním doručením

Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit:
- reklamované zboží v originálním obalu bez porušené pečetě
- stručný popis závady

Reklamace uplatněná v záruční době
1. Záruční podmínky
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- neodborným zacházením
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním

Rozbití zboží během přepravy

Reklamace se uplatňuje na české poště podle článku 40 (poštovní podmínky – více na www.ceskaposta.cz)

Reklamace poškození nebo úbytku obsahu
1. Reklamaci podle tohoto článku lze uplatnit v případě služby doporučená zásilka, doporučená
slepecká zásilka, cenné psaní nebo cenný balík.
2. Adresát může u kterékoliv pošty reklamovat, že poštovní zásilka byla dodána poškozená nebo
s úbytkem obsahu; pokud byla poštovní zásilka dodána jinému příjemci než adresátovi,
39
reklamovat může také tento příjemce. Na základě reklamace podnik zjistí, zda a v jakém
rozsahu k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo. Podnik nezkoumá
totožnost ani způsobilost fyzické osoby, která reklamaci jménem adresáta nebo jiného
příjemce uplatňuje.
3. Podnik není povinen přijmout reklamaci
a) pokud není uplatněna při dodání poštovní zásilky ani ve lhůtě dvou pracovních dnů po jejím
dodání - obyčejný balík/ do jednoho pracovního dne - obchdní balík  a profibalík
b) pokud byla reklamovaná závada patrná už při dodání,
c) pokud podnik upozornil příjemce na možnost, že došlo k poškození nebo úbytku obsahu.
4. Podnik není povinen přijmout reklamaci uplatněnou až po dodání, jestliže reklamující
nepředloží poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána, ani tento stav hodnověrně
nedoloží jinak.
5. Je-li to zapotřebí pro posouzení odůvodněnosti reklamace nebo pro zjištění výše náhrady
škody, kterou má podnik na základě reklamace uhradit, podnik je oprávněn podmínit přijetí
reklamace tím, že reklamující ponechá poštovní zásilku po nezbytně nutnou dobu u podniku
nebo že jiným způsobem zajistí, aby podnik mohl potřebné skutečnosti posoudit a zjistit.
6. Při přijímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované poštovní zásilky; kopii
tohoto záznamu vydá podnik na požádání reklamujícímu.
7. Jestliže se zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo, podnik tuto
skutečnost písemně oznámí adresátovi; dále postupuje podle článku 43.
8. Jestliže se zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky nedošlo, podnik tuto
skutečnost písemně oznámí adresátovi. Trvá-li adresát i nadále na tom, že k poškození nebo
k úbytku obsahu došlo, podnik dále postupuje podle čl. 43 odst. 6.
9. Na reklamaci poškození nebo úbytku obsahu při vrácení poštovní zásilky se ustanovení
odstavců 1 až 8 vztahují obdobně.